روز استقلال لبنان
روز استقلال لبنان

روز استقلال لبنان که در 22 نوامبر جشن گرفته می شود، تعطیلاتی است که در…

روز استقلال ارمنستان
روز استقلال ارمنستان

روز استقلال ارمنستان هر سال در 21 سپتامبر گرامی داشته می شود. این روزی تعطیل…

روز استقلال هند ساوش مگ
روز استقلال هند

ممکن است فیلم «گاندی» را دیده باشید، اما ممکن است داستان واقعی آن را ندانید. روز…

روز استقلال پاکستان ساوش مگ
روز استقلال پاکستان

روز استقلال پاکستان در 14 اوت را می توان یک روز دوگانه آزادی در نظر…