نمایشگاه مسکو 2023 ساوش مگ
نمایشگاه اتومبیل مسکو 2023

نمایشگاه اتومبیل مسکو 2023 (MIMS Automechanica) در تاریخ 21 تا 24 آگوست (30 مرداد تا…