زندگی شبانه در استانبول

استانبول یکی از بزرگترین و جهانی ترین شهرهای جهان است. این شهر تاریخی که دقیقا…