سوغاتی در پاریس
سوغاتی در پاریس، در شهر عشق چه چیزی بخریم؟

هر بار که مردم به هر مقصد زیبایی سفر می‌کنند، به این فکر می‌کنند که…