آنکارا، لنگر ترکیه

آنکارا پایتخت ترکیه و دومین شهر بزرگ بعد از استانبول است. این شهر در مرکز منطقه…

رم ساوش مگ
رم، شهر هفت تپه

رم واقع در بخش مرکزی - غربی ایتالیا، به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر این…