پاسپورت ایرانی
بدون ویزا سفر کن

گذرنامه ایرانی تا ژانویه 2023 در رتبه 185 جهان قرار دارد. این بدان معناست که…