جشنواره های هند

هند کشوری با فرهنگ پویا است و هر هندی جشنواره های بسیاری را در طول سال…

روز استقلال هند ساوش مگ
روز استقلال هند

ممکن است فیلم «گاندی» را دیده باشید، اما ممکن است داستان واقعی آن را ندانید. روز…

هند، سرزمین بالیوود و تنوع

هند در جنوب آسیا، کشوری با ریشه های فرهنگی عمیق و میراث غنی است. کشوری…