بالی یا مالدیو؟ مگ ساوش
بالی یا مالدیو؟ کدام مقصد گرمسیری؟

بالی معروف ترین جزیره اندونزی، در غرب جاوه در جزایر سوندا کوچک واقع شده است که توسط…

مالدیو ساوش مگ
مالدیو، بهشت گرمسیری

با سواحل سفید، زندگی دریایی و آب و هوای استوایی، بر کسی پوشیده نیست که…