دوحه مگ ساوش
دوحه، منظره بیابانی با خط افق آینده نگر

دوحه که به عنوان جواهر درخشان قطر محبوب است، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر قطر…

قطر مگ ساوش
قطر، راهنمای سفر و گردشگری

این کشور خلیج فارس تنها در چهل سال از یکی از فقیرترین کشورهای خلیج به…