روز استقلال لبنان
روز استقلال لبنان

روز استقلال لبنان که در 22 نوامبر جشن گرفته می شود، تعطیلاتی است که در…