مکان های توریستی رم

در مقاله “رم، شهر هفت تپه”، چند مورد از کارهایی که باید در رم انجام دهید را…

رم ساوش مگ
رم، شهر هفت تپه

رم واقع در بخش مرکزی - غربی ایتالیا، به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر این…