وارداوار
وارداوار، جشن آب ارمنستان

در 28 ژوئیه مصادف با 6 مرداد، ارمنستان یکی از محبوب ترین تعطیلات تابستانی را…