بالی یا مالدیو؟ مگ ساوش
بالی یا مالدیو؟ کدام مقصد گرمسیری؟

بالی معروف ترین جزیره اندونزی، در غرب جاوه در جزایر سوندا کوچک واقع شده است که توسط…