بالی ساوش مگ
بالی، جزیره خدایان

بالی، معروف ترین جزیره اندونزی، در غرب جاوه در جزایر سوندا کوچک واقع شده است.…

مکان های توریستی اندونزی
مکان های توریستی اندونزی

در مقاله "اندونزی، تلاقی طبیعت و فرهنگ"، 5 مورد از کارهایی که باید در اندونزی…

اندونزی ساوش مگ
اندونزی، تلاقی طبیعت و فرهنگ

اندونزی یک کالیدوسکوپ از طعم، بینایی، صدا و بو است که در بزرگترین مجمع الجزایر…