بایدها و نبایدهای آفریقا – ( پیش از سفر بدانید )

حتی نام آفریقا کافیست برای رویاپردازی و غرق شدن در دل طبیعت و حیات وحش…

روز صنعتی شدن آفریقا
روز صنعتی شدن آفریقا

روز صنعتی شدن آفریقا هر ساله در 20 نوامبر به عنوان بخشی از هفته صنعتی…