بایدها و نبایدهای آفریقا – ( پیش از سفر بدانید )

حتی نام آفریقا کافیست برای رویاپردازی و غرق شدن در دل طبیعت و حیات وحش…